REGULAMIN NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZASADY KORZYSTANIA Z SAL

  1. Uczestnicy nie mogą samodzielnie przebywać na salach tanecznych podczas nieobecności trenera lub osoby upoważnionej.
  2. Rodzice nie mogą wchodzić na sale taneczne w trakcie trwania zajęć ani przebywać na salach samodzielnie z tancerzem.
  3. Pobyt solisty na salach tanecznych regulują przepisy RAMADA TEAM.
  4. RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za samodzielne wejście na salę uczestnika zajęć bez zgody trenera lub recepcji lub innej osoby odpowiedzialnej za salę (np.: podczas zmian grup lub przerw). 
  5. Uczestnik wchodzi na salę taneczną wraz z trenerem na odpowiednią godzinę przypisaną do jego zajęć.
  6. Na sali obowiązuje zmienne obuwie taneczne lub inne z przeznaczeniem do tańca. 
  7. Trener odpowiada za bezpieczeństwo uczestnika od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, po tym czasie tancerz ma obowiązek opuścić salę taneczną a odpowiedzialność za niego ponosi rodzic.
  8. Trener nie ponosi odpowiedzialności za uczestnika w przypadku kiedy nie stosuje się on do wydawanych poleceń w zakresie wykonywanych ćwiczeń i korzystania ze sprzętów.
  9. Szkody jakie powstaną na sali tanecznej z winy uczestnika pokrywa sam uczestnik lub prawny opiekun uczestnika. Dotyczy to także wszystkich przyrządów dostępnych na sali, w tym podłogi tanecznej i innych.

 

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW