RAMADA DANCE METHOD to autorska metoda kształcenia tancerzy, pozwalająca na uzyskanie dwujęzycznego certyfikatu uczestnictwa. Program zajęć został dostosowany do planu lekcji obowiązującego w NSBSST, tak aby umożliwić naszym uczniom wzięcie udziału w dodatkowej formie szkoleniowej, poza realizacją podstawowego programu szkolnego. 


O METODZIE RDM: 
Została stworzona z myślą o naszych uczniach celem podniesienia ich poziomu umiejętnościowego 
i przekazania pakietu wiedzy niezbędnego dla zdrowego i świadomego tancerza. Innowacyjny program powstał 
na podstawie wieloletniego doświadczenia w pracy z tancerzami i obserwacji ich potrzeb, jest w całości oparty 
na autorskich metodach pracy, w znaczny sposób poprawiających jakość techniki tancerza. 
Każdy LEVEL to rok pracy, zakończony egzaminem sprawdzającym, po którym uczeń uzyskuje certyfikat. Metoda podstawowa obejmuje trzy LEVELE kształcenia, z których każdy zakłada realizację nowych zagadnień. 


DO KOGO SKIEROWANA JEST RDM?
Trenerzy i Tancerze

PROGRAM RDM LEVEL 1 
Program zajęć obejmuje zajęcia praktyczne i teoretyczne:
Trening motoryczny tancerza
Ćwiczenia na siłę, skoczność, gibkość, koordynacja ruchowa, wytrzymałość
Technika prawidłowego wykonywania ćwiczeń
Ćwiczenia stabilizacyjne, core pod wybraną technikę
Zasady prawidłowego treningu sportowego i rozgrzewki, planowanie jednostki treningowej
Metody i środki treningowe
Trening równowagi, ćwiczenia koordynacyjne i usprawniające
Mobilność, zwiększanie zakresu ruchów
 Pilates
Animal Flow
Tricki akrobatyczne
Skoki i piruety
Trening siłowy i wzmacniający
Stretching, Deep stretching
 Analiza ruchu i przestrzeni scenicznej
Wyrównywanie napięć mięśniowych
Trening black roll
Techniki wspomagające warsztat tancerza

KORZYŚCI DLA TANCERZA:
Poszerzenie warsztatu tanecznego
Zdobycie nowej jakości wiedzy
Zwiększenie świadomości ciała i ruchu
 Poznanie ograniczeń i możliwości własnego organizmu
Poprawa techniki tanecznej
Wzmocnienie kondycji fizycznej
Poprawa jakości ruchu
Poniesienie wielokierunkowych umiejętności
Zmniejszenie ryzyka kontuzji przeciążeniowych
Poprawa wyników zawodniczych

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ Z DODATKOWEJ FORMY KSZTAŁCENIA?
Oferujemy najlepszą jakość kształcenia
Szybkie efekty
Możliwość indywidualnego rozwoju
Wzbogacenie tanecznego CV

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW