UMOWA STAŁA START

CENNIK SZCZEGÓŁOWY


NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI UMOWY
 • System UMOWY STAŁEJ - ROCZNEJ
 • Umowa START obowiązuje wszystkich nowych uczestników AT RAMADA oraz uczestników, którzy nie byli klientami AT RAMADA w roku szkolnym 2019/2020 oraz klientów korzystającym w roku szkolnym 2019/2021
  z opłat karnetowych.
 • Umowa START obowiązuje tylko przy korzystaniu z przynajmniej jednych zajęć stałych (minimum 2h
  w tygodniu). Istnieje jednak możliwość korzystnego łączenia godzin (w przypadku korzystania również z zajęć OPEN).
 • Opłata stała za zajęcia to opłata za 10 miesięczny cykl nauki w AT RAMADA według wybranych technik
  i wymiaru tygodniowego godzin zajęć.
 • Opłata jest kwotą stałą wybrany program zajęć oraz liczbę godzin i w żaden sposób nie podlega negocjacjom bez względu na powód.
 • Miesięczna kwota za zajęcia nie będzie pomniejszana z tytułu zróżnicowanej ilości zajęć w miesiącu (w tym zmniejszenia liczby godzin zajęć wynikających ze świąt państwowych i kościelnych, nie dających się przewidzieć dni wolnych wynikających z zarządzeń państwowych oraz ferii zimowych w województwie opolskim w roku 2021.)
 • Miesięczna kwota za zajęcia nie będzie pomniejszana z tytułu nieobecności uczestnika (w tym choroby, wyjazdy
  i inne) oraz nie skutkuje zwrotem opłaty za zajęcia, nie obliguje AT RAMADA do ponownego ich przeprowadzenia oraz nie upoważnia do odrobienia godzin zajęć ani przeniesienia jej na kolejne miesiące oraz inne osoby.
 • Całość OWU dostępna bezpośrednio na umowie (umowy dostępne w recepcji studia).


JAK MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z UMOWY?
 • Uczestnik, który w trakcie roku zaprzestaje uczestnictwa w zajęciach jest zobligowany do ponoszenia opłat miesięcznych do momentu złożenia pisemnej rezygnacji. Wypowiedzenia umowy i rezygnacji z zajęć nie można dokonać posiadając zaległości i zobowiązania finansowe.
 • Rezygnacja musi zostać złożona pisemnie (w recepcji) lub mailowo zawsze przed rozpoczęciem nowego miesiąca aby nie została naliczona opłata za kolejny miesiąc zajęć.
 • Przekroczenie terminu i rozpoczęcie nowego miesiąca powoduje nie uwzględnienie roszczeń klienta i naliczenie opłaty za kolejny, rozpoczęty miesiąc.
 • Przy rezygnacji mailowej warunkiem jej przyjęcia jest odpowiedź pracownika recepcji na wiadomość potwierdzająca przyjęcie rezygnacji. Nie przyjmujemy rezygnacji telefonicznej.
 • Data rezygnacji (tj.dzień złożenia pisemnej rezygnacji lub data maila przesłanego przez kleinta) kończy zobowiązania uczestnika wobec studia tylko po uregulowaniu ewentualnych zaległości.


DODATKOWE INFORMACJE
RAMADA zastrzega sobie prawo do odmowy zawarcia nowej umowy z uczestnikiem, który posiada zaległe opłaty.
W przypadku gdy klient chce nawiązać nową umowę w roku szkolnym 2020/2021 a posiada zaległości w opłatach
w roku szkolnym 2019/2020, najpierw następuje wezwanie do uregulowania opłat wynikających z poprzednich umów. 

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW