DODATKOWE INFORMACJE

➤ System karnetowy
➤ Obowiązuje umowa członkowska TANECZNA RAMADKA
➤ Rezygnacja może nastąpić w każdym momencie, ważne aby dokonać rezygnacji pisemnej
przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca
➤ Jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie realizacji karnetu nie ma możliwości zwrotu
kosztów za niewykorzystane godziny ani przeniesienia ich na inną osobę
➤ Opłata karnetowa za zajęcia to opłata za liczbę wejść na zajęcia w miesiącu
➤W grupie otwartych zajęcia rozpoczynamy od wykupu karnetu na poszczególne godziny i dni
➤ Wejście na zajęcia jest możliwe po opłaceniu karnetu nie później
niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi
➤ Karnet jest ważny tylko w miesiącu kalendarzowym, w którym został wykupiony
➤ Niezrealizowane wejścia nie przechodzą na późniejszy miesiąc
i nie jest zwracana równowartość niewykorzystanych zajęć
➤ Jeżeli liczba godzin przekroczy ilość zakupionych zajęć, w których uczestnik weźmie
udział w danym miesiącu, to jest on zobowiązany do dokupienia wejść jednorazowych
➤ Nie ma możliwości dopłaty do karnetu celem zwiększenia w nim liczby godzin
➤ W karnetowym systemie RAMADKA umowa jest odnawiana każdorazowo po dokonaniu
płatności za kolejny miesiąc zajęć
➤ Comiesięczna opłata za zajęcia jest warunkiem gwarancji miejsca w grupie
➤ Uczestnik, którego opłata nie została uregulowana w danym miesiącu jest automatycznie usuwany
z grupy i traci w niej miejsce, które zajmuje kolejny uczestnik z listy rezerwowej
➤ Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu na 1 miesiąc (więcej informacji w recepcji)


Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW