KARNET Z UMOWĄ CZŁONKOWSKĄ

➤ Przy umowie członkowskiej na zajęcia OPEN obowiązuje zakup comiesięcznego karnetu na minimum 4 zajęcia
➤Po dokonaniu opłaty gwarancja miejsca w grupie
➤ Rezygnacja może nastąpić w każdym momencie, ważne aby dokonać rezygnacji pisemnej przed rozpoczęciem kolejnego miesiąca
➤ Jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie realizacji karnetu nie ma możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane godziny ani przeniesienia ich na inną osobę
➤ Opłata karnetowa za zajęcia to opłata za liczbę wejść
na zajęcia w miesiącu
➤W grupie otwartych zajęcia rozpoczynamy od wykupu karnetu na poszczególne godziny i dni
➤ Wejście na zajęcia jest możliwe po opłaceniu karnetu nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi
➤ Karnet jest ważny tylko w miesiącu kalendarzowym,
w którym został wykupiony
➤ Niezrealizowane wejścia nie przechodzą na późniejszy miesiąc i nie jest zwracana równowartość niewykorzystanych zajęć
➤ Jeżeli liczba godzin przekroczy ilość zakupionych zajęć, w których uczestnik weźmie udział w danym miesiącu,
to jest on zobowiązany do dokupienia wejść jednorazowych
➤ Nie ma możliwości dopłaty do karnetu celem zwiększenia w nim liczby godzin
➤ W karnetowym systemie umowa jest odnawiana każdorazowo po dokonaniu płatności za kolejny miesiąc zajęć
➤ Comiesięczna opłata za zajęcia jest warunkiem gwarancji miejsca w grupie
➤ Uczestnik, którego opłata nie została uregulowana
w danym miesiącu jest automatycznie usuwany z grupy
i traci w niej miejsce, które zajmuje kolejny uczestnik
z listy rezerwowej
➤ Istnieje możliwość jednorazowego zawieszenia karnetu na 1 miesiąc (więcej informacji w recepcji)

KARNET BEZ UMOWY

➤ Elastyczna forma płatności
➤ Przy karnecie bez umowy na zajęcia OPEN istnieje możliwość zakupu dowolnej liczby zajęć w miesiącu, w tym korzystania z wejść jednorazowych
➤ Karnet bez umowy nie daje gwarancji miejsca w grupie
Uczestnik jest zobowiązany każdorazowo przed zajęciami skontaktować się z recepcją studia w celu sprawdzenia czy jest miejsce na wybranych zajęciach
➤ Korzystna opcja dla osób, które nie są pewne swojego uczestnictwa w zajęciach
➤ Rezygnacja może nastąpić w każdym momencie
➤ Jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie realizacji karnetu nie ma możliwości zwrotu kosztów za niewykorzystane godziny ani przeniesienia ich na inną osobę
➤ Opłata karnetowa za zajęcia to opłata za liczbę wejść
na zajęcia w miesiącu
➤W grupie otwartych zajęcia rozpoczynamy od wykupu karnetu na poszczególne godziny i dni
➤ Wejście na zajęcia jest możliwe po opłaceniu karnetu nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi
➤ Karnet jest ważny tylko w miesiącu kalendarzowym,
w którym został wykupiony
➤ Niezrealizowane wejścia nie przechodzą na późniejszy miesiąc i nie jest zwracana równowartość niewykorzystanych zajęć
➤ Jeżeli liczba godzin przekroczy ilość zakupionych zajęć, w których uczestnik weźmie udział w danym miesiącu,
to jest on zobowiązany do dokupienia wejść jednorazowych
➤ Nie ma możliwości dopłaty do karnetu celem zwiększenia w nim liczby godzin

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW