POZIOMY UMIEJĘTNOŚCIOWE
NA ZAJĘCIACH

PN - poziom naborowy, początkujący.
 
P1 - grupa o poziomie podstawowym, prowadzimy tutaj również nabory.

P2 - poziom dla tancerzy pośrednich konntynuujących naukę, lub po 1/2 latach tańca oraz przydzielonych przez trenerów po egzaminie
na koniec poprzedniego sezonu. Tancerza do tego poziomu przydziela trener.

P3 - poziom tancerzy pośredni i średniozaawansowanych, tańczących 2/4 i więcej lat oraz przydzielonych przez trenerów po egzaminie na koniec poprzedniego sezonu. Tancerza do tego poziomu przydziela trener.

P4 - poziom tancerzy średniozaawansowanych, tańczących 5/6 lat i więcej oraz przydzielonych przez trenerów po egzaminie na koniec porzedniego sezonu. Tancerza do tego poziomu przydziela trener.

M - tancerze zaawansowani

Open -  grupy bez poziomowania dla wszystkich
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW