Zajęcia taneczno-umuzykalniające dla dzieci w wieku od 3-4 lat, które chcą rozpocząć taneczną przygodę.

To zajęcia mające na celu zintegrowanie dzieci w grupie przez zabawy taneczne i muzyczne.

To nauka pierwszych ćwiczeń tanecznych rozwijających świadomość własnego ciała oraz kształtujących płynność ruchów i prawidłową postawę. 
Elementy umuzykalniające wpływają na rozwój poczucia rytmu i słuchu muzycznego.

Zajęcia w tej grupie uczą samodzielności, sprzyjają rozwojowi aktywności twórczej oraz pamięci i koordynacji ruchowej u najmłodszych.

*Oferta dla dzieci w wieku 3-4 lat, które potrafią przebywać na sali samodzielnie bez potrzeby kontaktu z rodzicami podczas zajęć; prowadzone według autorskiego programu.


Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW