OPIS ZAJĘĆ
Specjalizacja:
Szkoła Akrobatyki Powietrznej strukturalnie podlega pod Niepubliczną Szkołę Baletową
Szkołę Sztuki Tańca Ramada w Opolu,
która jest zarejestrowana w ewidencji niepublicznych szkół artystycznych
prowadzonej przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego nr 766/72/2015
i daje możliwość zdobycia certyfikatu
ukończenia Szkoły Akrobatyki Powietrznej
o specjalizacji: Akrobatyki Powietrznej.

Czas trwania nauki:
Okres nauki trwa 3 lata i obejmuje 6 poziomów (1 poziom – pół roku),
które przygotują ucznia do egzaminu specjalistycznego.

Zakres realizowanych przedmiotów:

➤ AKROFLY - ćwiczenia na przyrządach (szarfa, koło, rurka pionowa, trapez).
Uczestnicy będą mogli pracować na wszystkich przyrządach. Bardzo ważna jest dla
nas metodyka nauczania, ponieważ tylko zgodnie z tą zasadą od podstaw możemy
osiągnąć bezpiecznie założone cele.

➤ AKROMOTORYKA
- zajęcia mające na celu przygotowanie całego ciała do wejścia na przyrząd akrobatyczny.
Podczas zajęć będziemy pracować nad prawidłowa sylwetką, ćwiczenia wzmacniające, koordynacyjne, ogólnorozwojowe. Podczas tych zajęć pracujemy nad kondycją naszych przyszłych zawodników.

➤ AKROSTRETCHING - ćwiczenia mające na celu rozciągnięcie całego ciała. Pracujemy nad
elastycznością mięśni, więzadeł, ścięgien tak aby w kontakcie z przyrządem
uzyskać swobodę w wykonywaniu poszczególnych figur w pełnym rozciągnięciu.

➤ AKRODANCE - zajęcia taneczne z elementami akrobatyki. Skupiamy się przede wszystkim
na budowaniu świadomości własnego ciała, estetyce ruchu, gracji, wizerunku
scenicznym. Podczas tych zajęć pracujemy nad koordynacją, skocznością.
Uczymy elementów parterowych, między innymi stanie na rękach, przerzuty bokiem,
przejścia, mostki, salta, handstandy.
Pracujemy nad elementami, które są bardzo istotne podczas każdej prezentacji na przyrządzie.

➤ AKROJUMP - zajęcia, które skupiają się na nauce i szlifowaniu skoków akrobatycznych
na ścieżce gimnastycznej (m.in. salta, skoki, fliki itp.)

➤ AKROSTAGE - praktyki sceniczne, przygotowanie do spektakli.
Przygotowanie prezentacji, szlifowanie choreografii,
pracujemy nad wyrazem artystycznym, ustalamy cykl i program treningowy
w okresie przygotowawczym, startowym oraz trening w czasie tzw. roztrenowania.
Uczymy etykiety zawodnika w myśl przyjętej zasady "jak mnie widzą tak mnie
piszą". Są to zajęcia, które mają na celu przygotowanie naszego zawodnika
do prezentacji pod każdym względem.

➤ RAMADA AERIAL TEAM – GRUPA ZAWODNICZA
Przy Szkole Akrobatyki Powietrznej działa grupa zawodnicza dla tancerzy
z określonych poziomów, ze ściśle sprecyzowanymi zasadami uczestnictwa,
co da naszym uczniom możliwość pokazania swoich umiejętności na zawodach
ogólnopolskich i międzynarodowych. 

KORZYŚCI

➤ Kształcenie na wszystkich poziomach umiejętnościowych
 ➤ Możliwość uzyskania dwujęzycznego certyfikatu
➤ Dzięki doskonaleniu umiejętności akrobatycznych, uczestnik zostaje przygotowany
do uprawiania innych dyscyplin sportowych
➤ Możliwość uczestnictwa w wydarzeniach sportowych, wyjazdy zawodnicze
➤ Sport i sztuka w jednym
➤ Rozwój koncentracji, zmysłu równowagi oraz orientacji przestrzennej
➤ Całościowy rozwój motoryczny dziecka
➤ Eliminowanie wad postawy
➤ Rozwój siły, zwinności i elastyczności ciała

GRAFIK ZAJĘĆ
KLASA PODSTAWOWA
Wtorek
19.30 – 20.30 Technika Taneczna i Taniec (trener Barbara Królicka)
Środa
16.00 – 17.00 przyrząd rury pionowe (trener Eliza Socha/ Anna Dabbachi)
Czwartek
16.00 – 17.00 przyrząd koła i szarfy (trener Aleksandra Fąfara)

KLASA BRĄZOWA SEKCJA 1 sekcja zamknięta
Wtorek
18.20 – 19.20 akrobatyka i stretching (trener Barbara Królicka)
19.30 – 20.30 przyrząd rury pionowe (trener Anna Dabbachi/Katarzyna Kirch/ Eliza Socha)
Czwartek
18.20 – 19.20 Technika Taneczna i Taniec (trener Agnieszka Mołodowicz)
19.30 – 20.30 przyrząd koła i szarfy (trener Aleksandra Fąfara)


KLASA BRĄZOWA SEKCJA 2 sekcja zamknięta
Wtorek
17.10 – 18.10 przyrząd rury pionowe (trener Anna Dabbachi/Katarzyna Kirch/Eliza Socha)
18.20 – 19.20 akrobatyka i stretching (trener Barbara Królicka)
Czwartek
17.10 – 18.10 przyrząd koła i szarfy (trener Aleksandra Fąfara)
18.20 – 19.20 Technika Taneczna i Taniec (trener Agnieszka Mołodowicz)


KLASA BRĄZOWA SEKCJA 3 sekcja zamknięta
Wtorek
18.20 – 19.20 przyrząd rury pionowe (trener Anna Dabbachi/Katarzyna Kirch/ Eliza Socha)
19.30 – 20.30 Technika Taneczna i Taniec (trener Barbara Królicka)
Czwartek
18.20 – 19.20 przyrząd koła i szarfy (trener Aleksandra Fąfara)
19.30 – 20.30 akrobatyka i stretching (trener Barbara Królicka)

DODATKOWE UDOGODNIENIA

➤ Kącik zabaw dla młodszego rodzeństwa
➤ Możliwość obserwowania postępów dziecka w strefie dla rodzica na monitorach
➤ Możliwość zakupienia kawy lub herbaty 

CENNIK ZAJĘĆ

Obowiązuje umowa SZKOŁY AKROBATYKI POWIETRZNEJ

WSKAZÓWKA I POMOC

➤ Zapisy do klas odbywają się poprzed egzamin poziomujący
Aby zapewnić jak najlepszą edukację Twojemu dziecku,
początkowo sprawdzamy jego poziom umiejętnościowy
aby podjąć najlepszą decyzję dotyczącą kwalifikacji do klas.


Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW