REGULAMIN

ZWROTY I REKLAMACJE

2017-09-05 14:06:02

1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać pisemnie w recepcji Akademii Tańca RAMADA lub drogą mailową na adres: biuro@ramada.com.pl

w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.


2. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji. 

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW