REGULAMIN ROK SZKOLNY 2018/2019

ZWROTY I REKLAMACJE

2017-09-05 14:06:02

1. Wszelkie reklamacje Uczestnicy zajęć winni zgłaszać pisemnie w recepcji Akademii Tańca RAMADA lub drogą mailową na adres: sekretariat@ramada.com.pl w terminie 7 dni od dnia zaistnienia zdarzenia stanowiącego podstawę reklamacji.

2. Po przekroczeniu terminu reklamacje nie będą uwzględniane.

3. Reklamacja winna zawierać szczegółowy opis zdarzenia wraz z podaniem podstaw reklamacji. 

 

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW