REGULAMIN

WARUNKI UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH

2017-09-05 14:10:21

1. Uczestnicy zobowiązują się do systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach tanecznych Akademia Tańca RAMADA.


2. Uczestnik zobowiązuje podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom prowadzącego trenera lub instruktora w sprawach merytorycznych oraz w sprawach wychowawczych, ja i podporządkować się wszelkim poleceniom i uwagom recepcji jako miejsca organizacji pracy w Akademia Tańca RAMADA.

 

3. Uczestnik zobowiązuje się uczestniczyć w wyznaczonych zajęciach oraz brać udział w organizowaniu imprez klubowych, wyłącznie po spełnieniu wymogów zgodnych z regulaminem Akademia Tańca RAMADA.

 

4. Uczestnicy zobowiązani są do powiadamiania trenera lub instruktora o złym stanie zdrowia lub jakiejkolwiek kontuzji przed rozpoczęciem zajęć.

 

5. Uczestnik lub opiekun uczestnika zobowiązuje się do regularnego i terminowego dokonywania wpłat za zajęcia w Akademia Tańca RAMADA.

 

6. Uczestnik upoważniony jest zgłaszać do recepcji wnioski dotyczące działalności Akademia Tańca RAMADA.

 

7. Uczestnik zobowiązuje się szanować mienie dostępne na terenie Akademia Tańca RAMADA i używać go zgodnie z przeznaczeniem oraz przestrzegać obowiązujących norm koleżeńskich.

 

8. W przypadku zaistnienia szkody powstałej przez uczestnika zajęć Akademia Tańca RAMADA; Uczestnik, opiekun, rodzic zobowiązuję się do pokrycia wszelkich szkód materialnych które wyniknęły z winy uczestnika, jeśli takie zaistnieją.

 

9. Uczestnik deklaruje godnie reprezentować Akademia Tańca RAMADA na arenie opolskiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej.  

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW