REGULAMIN ROK SZKOLNY 2018/2019

SYSTEMY PŁATNOŚCI ZA ZAJĘCIA TANECZNE

2017-09-05 14:10:08

SYSTEM PŁATNOŚCI AKADEMIA TAŃCA

 

Obowiązują dwa systemy płatności:

- Czesne za Program Szkoleniowy Stały (grupa stała)

- Opłata karnetowa za Program Szkoleniowy OPEN (grupa OPEN)

 

 

OPŁATA (CZESNE) ZA PROGRAM SZKOLENIOWY STAŁY

 1. Obowiązuje Umowa uczestnictwa w zajęciach.
 2. Opłata (czesne) w systemie stałym dotyczy tylko osób uczestniczących w Programie Szkoleniowym Stałym.
 3. Opłata w Programie Szkoleniowym Stałym to opłata za 10 miesięczny cykl nauki w Akademii Tańca RAMADA według techniki i jej poziomowania.
 4. Płatność miesięczna w Programie Szkoleniowym Stałym nie podlega negocjacjom, jest stała i niezmienna, niezależnie od obecności uczestnika na zajęciach.
 5. Niewykorzystane dni nie podlegają zwrotowi, nie ma możliwości przedłużenia o dni niewykorzystane ani odstąpienia uczestnictwa innej osobie
 6. Nie ma możliwości odrobienia ich na innych zajęciach.
 7. Nie ma możliwości samodzielnego przeliczania ceny miesięcznej w zależności od obecności na zajęciach oraz dni wolnych i pracujących i regulowania jej na koniec miesiąca.
 8. Samodzielne przeliczanie ceny może spowodować usunięciem z Programu Szkoleniowego.
 9. Opłata za uczestnictwo w Programie Szkoleniowym Stałym musi zostać uregulowana zawsze przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca w całej miesięcznej kwocie.
 10. Brak opłaty skutkuje brakiem możliwości uczestnictwa w zajęciach (uczestnik nie zostaje wpuszczony na zajęcia).
 11. Płatność po terminie pierwszych zajęć w danym miesiącu skutkuje naliczeniem kary w wysokości 10 zł do całości czesnego.
 12. Wejście uczestników na salę jest regulowane przez pracownika recepcji i w przypadku braku płatności tancerz nie zostanie wpuszczony na zajęcia do momentu uregulowania płatności. Jeśli opłata została dokonana na konto w dniu zajęć bądź dniu je poprzedzającym, obowiązkiem uczestnika jest przedstawienie dowodu wpłaty, brak potwierdzenia przelewu również uniemożliwia uczestnictwo w zajęciach (recepcja nie ma podstaw stwierdzić, że wpłata została dokonana).
 13. Każda grupa umiejętnościowa danej techniki realizuje swój indywidualny program i posiada swój przydział godzin tym samym opłata wynika z ich całego rozliczenia.
 14. Nie ma możliwości uczestnictwa w Programie Szkoleniowym Stałym 1x w tygodniu, ponieważ dezorganizuje to pracę grupy i uniemożliwia stworzenie programu.
 15. Osoby, które decydują się uczestniczyć w zajęciach 1x w tygodniu, nawet jeśli są na wyższym poziomie, muszą być przepisane do Programu Szkoleniowego OPEN i jego systemu płatności.
 16. W opłacie (czesne) zostały uwzględnione dni wolne, święta, przerwy ustawowe, czas zimowych ferii oraz rozpoczęcie zajęć wrześniowych.
 17. Osoba, która w trakcie roku szkolnego zrezygnuje z systemu opłat stałych, i przejdzie na płatność karnetową jest automatycznie wycofana z Programu Szkoleniowego Stałego i nie może do niej wrócić w danym roku szkolnym, a tym samym zostanie przeniesione do Programu Szkoleniowego OPEN. Nie można zmienić systemu e miesiącach - grudzień, ferie zimowe i czerwiec.
 18. Osoba, która w trakcie roku zaprzestaje uczestnictwa w Programie Szkoleniowym Stałym jest zobligowana do ponoszenia opłat miesięcznych do momentu złożenia pisemnej rezygnacji.
 19. Data rezygnacji kończy zobowiązania uczestnika wobec studia tylko po uregulowaniu ewentualnych zaległości.
 20. W semestrze uczestnik może mieć 3 nieobecności. Jeśli w bieżącym semestrze wystąpią więcej niż 3 nieobecności, uczestnik może zostać poproszony o wycofanie się z programu. Jeśli są to zaplanowane nieobecności uczestnik ma obowiązek złożyć pisemne usprawiedliwienie w recepcji.
 21. Trener ma prawo przenieść uczestnika do grupy o niższym poziomie jeżeli okaże się, że jego umiejętności nie są wystarczające i nie radzi on sobie na zajęciach grupy, do której został zakwalifikowany.
 22. Nie ma możliwości zwolnienia z obowiązku płatności za zajęcia w systemie stałym, ewentualne nadzwyczajne przypadki (np. poważny wypadek) może zostać indywidualnie rozpatrzony przez Dyrektora RAMADA po przedstawieniu stosownych dokumentów.
 23. Jest możliwość zakupu zajęć w pakiecie wielomiesięcznym w tym przypadku udzielamy rabatu za:

- jednorazową wpłatę roczną ( 10 miesięcy) – rabat 10 %

- jednorazowa wpłata semestralna ( 5 miesięcy)- rabat 5 %

- z jednego domu – rabat 5 %

Zniżki nie sumują się.

 

OPŁATA KARNETOWA W PROGRAMIE SZKOLENIOWYM OPEN

 1. Opłata karnetowa to opcja płatności dla osób, które chcą korzystać z zajęć Programu Szkoleniowego OPEN na zasadach rozliczenia każdego wejścia w danym miesiącu.
 2. W Programie Szkoleniowym OPEN wymagane jest podpisanie deklaracji uczestnictwa oraz znajomości regulaminu.
 3. Karnet jest dostępny tylko dla grup Programu Szkoleniowego OPEN i nie dotyczy grup Programu Szkoleniowego Stałego.
 4. System wygodny dla rodziców, którzy nie są pewni uczestnictwa swojego dziecka w grupie lub dla osób, które nie chcą mieć zobowiązań długoterminowych wobec studia.
 5. Do Programu Szkoleniowego OPEN można dołączyć w dowolnym momencie.
 6. Osoby w systemie otwartym uczestniczą na zasadach hobbystyczno-warsztatowych.
 7. Nie przewiduje się w tych grupach możliwości występów scenicznych, ze względu na nieregularne uczestnictwo tancerzy.
 8. Poziom grupy może być zróżnicowany, zależny od osób zapisanych do grupy.
 9. Uczestnik chcący korzystać 2x w tygodniu w zajęciach ale 2 różnych technik może zapisać się tylko do Programu Szkoleniowego OPEN.
 10. Lista na Program Szkoleniowy OPEN danej techniki jest sporządzana przed pierwszymi zajęciami każdego miesiąca według zakupionych karnetów.
 11. Rejestracja na grupę OPEN jest na tydzień przed rozpoczęciem zajęć w danym miesiącu. Gwarancją miejsca jest dokonanie opłaty.
 12. System nie gwarantuje miejsca w grupie osobom, które zapisują się po terminie, ponieważ grupa ma charakter otwarty.
 13. W grupach otwartych zajęcia rozpoczynamy od wykupu karnetu na poszczególne godziny i dni. Wejście na zajęcia jest możliwe po opłaceniu karnetu nie później niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi. Karnet jest ważny tylko w miesiącu kalendarzowym, w którym został wykupiony.
 14. Jeżeli liczba godzin przekroczy ilość zakupionych zajęć, w których uczestnik zamierza brać udział w danym miesiącu, to jest on zobowiązany do zakupu wejścia jednorazowego.
 15. Nie ma możliwości uzupełnienia godzin do karnetu.
 16. Niezrealizowane wejścia nie przechodzą na późniejszy miesiąc i nie jest zwracana równowartość niewykorzystanych zajęć.
 17. Jeśli rezygnacja nastąpi w trakcie realizacji karnetu nie ma możliwości zwrotu gotówki za niewykorzystane godziny.
 18. Realizacja karnetu przebiega według zajęć ujętych w deklaracji uczestnika, nie ma możliwości samodzielnej zmiany techniki, dni ani godzin.
 19. W przypadku zmiany techniki uczestnik jest zobowiązany zgłosić się do recepcji w celu dokonania nowego wyboru.
 20. Wysokość opłat karnetowych za poszczególne wejścia ujęta jest w Cenniku, oraz stanowi integralną cześć regulaminu Akademii Tańca RAMADA.
 21. Jeśli tancerz uczęszcza na zajęcia Programu Szkoleniowego OPEN na zasadach sprawdzenia własnych możliwości i oczekiwań ma możliwość przeniesienia się do Programu Szkoleniowego Stałego tylko do ostatniego dnia października. Po tym terminie ze względu na system pracy grupy stałej jest to niemożliwe.
 22. Nie ma możliwości odrabiania zajęć na innych grupach OPEN.
 23. Nie honorujemy kart partnerskich typu: Benefit, Multi Sport
« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW