REGULAMIN

REZYGNACJE

2017-09-05 14:05:50

Rezygnacja z zajęć:

1. Rezygnacja może nastąpić na zasadzie dobrowolnego wystąpienia z Akademia Tańca RAMADA i po uregulowaniu zobowiązań finansowych, rzeczowych, itp. wobec Akademia Tańca RAMADA.


2. Odstąpienia od uczestnictwa w Akademii Tańca RAMADA wyłącznie po zgłoszeniu pisemnym na formularzu.

(formularz dostępny na stronie i w Akademia Tańca RAMADA; w innym przypadku uczestnictwo obowiązuje do wygaśnięcia formularza i w tym wypadku klient opłaca ją do momentu wygaśnięcia)


3. W razie rozwiązania przez Klienta umowy Akademia Tańca RAMADA nie jest zobowiązana do zwrotu pieniędzy za niewykorzystane usługi.


4. Wypowiedzenie nie jest akceptowane drogą telefoniczną. Proces rezygnacji klient ma potwierdzony odpowiednim pismem z terminem wygaśnięcia umowy. 


5. Po wypełnieniu formularza Rezygnacji czas wygaśnięcia to 1 miesiąc od daty złożenia formularza w recepcji. w tym czasie uczestnik zobowiązany jest do opłacenia karnetu według zapisu w formularzu czyli Recepcja rozlicza ilość godzin przypadających na miesiąc wypowiedzenia według wszystkich dni pracujących w danym miesiącu na które przypada wypowiedzenie.

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW