REGULAMIN

REGULAMIN POLE DANCE, AERIAL DANCE

2017-09-05 14:07:58

1. Liczba osób w grupach jest ograniczona.

 

2. W celu stworzenia nowej grupy, musi się do niej zapisać minimalnie 8 osób, aby zajęcia się rozpoczęły.

W przypadku zapełnienia się grupy, lista zapisów zostaje zamknięta.

 

3. Płatność za zajęcia dokonywana jest w całości lub w postaci przedpłaty: przelewem lub gotówką RAMADA w terminie do siedmiu dni przed planowanym rozpoczęciem zajęć. W przypadku uiszczenia tylko przedpłaty, pozostała część kwoty powinna być uiszczona najpóźniej w dniu pierwszych zajęć. W przypadku przedłużania karnetu wpłaty należy dokonać na tydzień przed końcem jego ważności.

 

4. Nieobecność lub zmianę należy zgłaszać co najmniej jeden dzień przed zajęciami.

 

5. W przypadku nieobecności klienta na opłaconych przez niego zajęciach, jak również rezygnacji z zajęć, Akademia Tańca RAMADA nie zwraca Klientowi wpłaconej kwoty.

 

6. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, pierwszeństwo na zajęciach mają osoby z wykupionym na daną grupę karnetem

 

7. Osoby biorące udział w zajęciach Pole Dance, Aerial Dance robią to na własną odpowiedzialność. Akademia Tańca RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za nieszczęśliwe wypadki, urazy czy kontuzje powstałe podczas wykonywania ćwiczeń.

 

8. Każdy kursant powinien we własnym zakresie skontrolować stan zdrowia oraz dowiedzieć się o ewentualnych przeciwwskazaniach do uczestnictwa w zajęciach oferowanych przez Akademię Tańca RAMADA.

 

9. Kobiety ciężarne i w połogu nie mogą brać udziału w zajęciach.

 

10. Osoby, które mają jakiekolwiek problemy ze zdrowiem nie zezwalające na uprawianie zajęć ruchowych, tj. pole dance, Aerial dance, ćwiczenia gimnastyczne oraz osoby przyjmujące lekarstwa, które w jakikolwiek sposób wpływają na ich zdolności fizyczne i psychiczne, nie mogą uczestniczyć w zajęciach.

 

11. Kursant biorąc udział w zajęciach jest narażony na siniaki, otarcia, urazy mięśni, oparzenia od rury oraz w skrajnych przypadkach może zostać zakwalifikowane do leczenia szpitalnego. Kursant bierze pełną odpowiedzialność za swoje zachowanie podczas zajęć, oraz stan zdrowia psychicznego i fizycznego przed przystąpieniem do zajęć.

 

12. Akademia Tańca RAMADA nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione przez Klientów podczas zajęć. Wskazane jest zabranie cennych przedmiotów ze sobą na salę.

 

13. Dla bezpieczeństwa i komfortu wszystkich uczestników zajęć w RAMADA, każdy uczestnik zobowiązany jest do zaopatrzenia się we własnym zakresie w odpowiedni strój oraz obuwie.

 

14. Informacje o stosownym obuwiu i stroju można uzyskać od instruktora prowadzącego zajęcia.

Przed wejściem na salę ćwiczeń obowiązkowa jest zmiana obuwia. Można ćwiczyć w czystym obuwiu sportowym, w baletkach lub boso.

 

15. W dniu zajęć nie należy smarować się balsamami, kremami, oliwkami itp. (zmniejsza to przyczepność do rury oraz zwiększa ryzyko wypadku).

 

16. Na sali obowiązuje zakaz żucia gumy (możliwość zadławienia).

 

17. Podczas zajęć należy zdejmować biżuterię (zegarki, bransoletki, pierścionki, kolczyki), która może powodować uszkodzenia ciała oraz sprzętu do ćwiczeń.

 

18. Uczestnik zajęć zobowiązuje się do dbania o sprzęt, na którym ćwiczy i zgłaszania instruktorowi każdej nietypowej sytuacji związanej ze sprzętem.

 

19. Rury do tańca  należy czyścić tylko i wyłącznie przeznaczonym do tego płynem wskazanym przez instruktora.

 

20. Zabronione jest samodzielne rozkręcanie, czy przykręcanie rur bez zgody instruktora.

 

21. Zabronione jest przebywanie na sali bez wiedzy i/lub zgody instruktora. Przebywając na sali należy podporządkować się poleceniom instruktora.

 

22. Kursant nie może sam wykonywać figur bez asekuracji instruktora, chyba że instruktor stwierdzi, że kursant może daną figurę wykonać samodzielnie.

 

23. Na zajęciach pole dance obowiązują krótkie spodenki.

 

24. Akademia Tańca RAMADA może wykonywać zdjęcia i filmiki na potrzeby promocji i reklamy, po wcześniejszej akceptacji ze strony kursanta. W takim przypadku kursant wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w przypadku publikacji zdjęć i filmów z zajęć oraz imprez okolicznościowych organizowanych przez Akademia Tańca RAMADA. W przypadku braku zgody Centrum RAMADA nie będzie takiej czynności w danej grupie wykonywać.

 

25. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora RAMADA ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego informowania kursantów.

 

26. W sytuacjach losowych RAMADA ma prawo do odwołania zajęć. Zostaną one zrealizowane w innym terminie ustalonym z kursantami. Jeśli kursant nie może wziąć w nich udziału, niewykorzystana za nie kwota zostanie zaliczona na poczet innych zajęć.

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW