REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAL

2017-09-05 14:08:26

1. Uczestnicy nie mogą samodzielnie przebywać na salach tanecznych podczas nieobecności trenera lub osoby upoważnionej.

 

2. Pobyt solisty na salach tanecznych regulują przepisy RAMADA TEAM.

 

3. Ramada nie bierze odpowiedzialności za samodzielne wejście na salę uczestnika zajęć bez zgody trenera lub recepcji lub innej osoby odpowiedzialnej za salę (np.: podczas zmian grup lub przerw).

 

4. Uczestnik wchodzi na salę taneczne wraz z trenerem na odpowiednią godzinę przypisaną do jego zajęć.

 

5. Na sali obowiązuje zmienne obuwie taneczne lub inne z przeznaczeniem do tańca.

 

6. Trener odpowiada za uczesnika od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, po tym czasie tancerz ma obowiązek opuścic salę taneczną.

 

7. Szkody jakie powstaną na sali tanecznej z winy uczestnika pokrywa sam uczestnik lub prawny opiekun uczestnika.

Dotyczy to wszystkich przyrządów dostepnych na sali, w tym podłogi tanecznej i innych.

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW