REGULAMIN NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PROGRAMY SZKOLENIOWE STAŁE I OTWARTE (ZAJĘCIA TANECZNE)

W naszej ofercie znajdują się programy szkoleniowe, które są prowadzone w systemie grup zamkniętych i otwartych z uwzględnieniem wieku uczestników:

 

 • dla dzieci w wieku 3-4 lat
 • dla dzieci w wieku 5-6 lat
 • dla dzieci w wieku 7-11 lat
 • dla juniorów w wieku 12-15 lat
 • dla młodzieży 16+
 • dorosłych 

W Akademii Tańca RAMADA istnieją dwa programy szkoleniowe kształcące tancerzy według technik, poziomów zaawansowania oraz zaangażowania. 

 

PROGRAM SZKOLENIOWY STAŁY (zespoły)

Program obejmujący kształcenie 10 miesięczne.

Grupy, do których przydział następuje w wyniku poziomowania umiejętnościowego lub przydziału trenera.

Grupa ma charakter zespołu, podnosząca systematycznie swoje umiejętności.

Pracująca ściśle według programu, przygotowująca układy, które mogą być zaprezentowane na festiwalach regionalnych, ogólnopolskich, występach oraz innych eventach promujących akademię.

 

Praca w tym systemie obliguje do uczestnictwa w zajęciach 2x lub więcej razy w tygodniu według grafiku danej grupy

 • Poziomowanie: system poziomowania umiejętności PN,P1, P2, P3, P4 w każdej technice tanecznej
 • Zasady uczestnictwa: minimum 2x w tygodniu w danej technice i w systemie poziomowania
 • System płatności: opłata stała
 • Trener ma prawo nie zgodzić się na przyjęcie uczestnika do grupy stałej, jeśli jego poziom umiejętnościowy odbiega od pozostałych uczestników danej grupy
 • Dress Code: według wskazań trenera
 • W grupie stałej można skorzystać z zajęć próbnych tylko jeden raz (wejście jednorazowe). Po zajęciach uczestnik zostaje poproszony o podjęcie decyzji związanej z uczestnictwem.

 

PROGRAM SZKOLENIOWY OTWARTY

Jest to oferta nie wymagająca długoterminowego zobowiązania od uczestnika, można do niej dołączyć w dowolnym momencie. Osoby w programie otwartym uczestniczą na zasadach hobbystyczno-warsztatowych.

Wiek nie jest wytyczną przydziału do grupy.

Nie przewiduje się w tych grupach możliwości występów scenicznych, ze względu na nieregularne uczestnictwo tancerzy.

Poziom grupy może być zróżnicowany, zależny od osób zapisanych do grupy.

Osoba chcąca uczestniczyć dwa razy w tygodniu ale w zajęciach dwóch różnych technik może korzystać tylko z grup OPEN.

 

 • Zasady uczestnictwa: tylko grupy OPEN 1x, 2x w tygodniu lub więcej
 • System odpłatności: karnetowy lub stały (tylko w przypadku uczestnictwa w grupach OPEN minimum 2x w tygodniu)
 • Dress Code: według wskazań trenera
« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW