REGULAMIN NA ROK SZKOLNY 2019/2020

ZWOLNIENIA LEKARSKIE/KONTUZJE

  1. Za okazaniem zaświadczenia lekarskiego niewykorzystane zajęcia karnetu NIE mogą przejść na kolejny miesiąc.
  2. Za okazaniem zaświadczenia lekarskiego w przypadku stałej opłaty NIE może ona zostać zmniejszona.
  3. Ewentualne nadzwyczajne przypadki są rozpatrywane przy przekroczeniu 2 tygodni nieobecności tylko i wyłącznie przy złożeniu zaświadczenia/zwolnienia lekarskiego (choroba, wypadek itp.).
  4. Akademia Tańca RAMADA nie umarza jednak opłaty całościowo.
  5. Zaświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej do 3 dni, po terminie obejmującym minimum dwutygodniowy czas zwolnienia Czyli np. jeśli zwolnienie trwało 15 dni to po jego zakończeniu uczestnik ma jeszcze 3 dni na dostarczenie go do recepcji.
  6. Przekroczenie tego terminu powoduje nie uwzględnienie roszczeń klienta.
  7. Zwolnienia/zaświadczenia lekarskie, które trwają poniżej 2 tygodni nie będą przyjmowane i rozpatrywane.
  8. Wystarczające są kserokopie dokumentacji lub skany (ważne aby zawierały one daty i powód).
« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW