REGULAMIN

INFORMACJE ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

2017-09-05 14:07:10

1. Uczestnicy nie mogą samodzielnie przebywać na salach tanecznych podczas nieobecności trenera lub osoby upoważnionej.

 

2. W przypadku kiedy uczestnik przygotowuje się do dodatkowych prezentacji i jest wymagana dodatkowa praca na sali tanecznej, może on z nich korzystać z nich pod nadzorem osób odpowiedzialnych tj. tylko i wyłącznie trenerów, po uzgodnieniu tego ze Studiem i otrzymaniu zgody.

 

3. Akademia Tańca RAMADA nie bierze odpowiedzialności za samodzielny pobyt uczestników na salach tanecznych bez zgody Akademia Tańca RAMADA, trenera (np. podczas zmian grup lub przerw).

 

4. Uczestnik wchodzi na salę razem z trenerem na odpowiednią godzinę przypisaną do jego zajęć.

 

5. Na sali obowiązuje obuwie taneczne i/lub z przeznaczeniem do tańca.

 

6. Trener odpowiada za uczestnika od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, po tym upływie czasu uczestnik powinien opuścić salę taneczną.

 

7. Szkody jakie powstaną na sali tanecznej z winy uczestnika pokrywa sam uczestnik, jego opiekun lub rodzic.

 

8. Małe dzieci powinny być pod nadzorem rodzica przez czas kiedy nie jest on na zajęciach.


9. Obowiązuje zakaz biegania po schodach i korytarzach, przed i po zajęciach.

 

10. Prosimy rodziców o nie przebywanie na salach treningowych. Rozmowy rodziców w trakcie zajęć rozpraszają dzieci i trenera. 

 

11. Prosimy dopilnować aby dziecko przed wejściem na sale skorzystało z toalety, aby nie tracić cennego czasu zajęć.  

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW