REGULAMIN NA ROK SZKOLNY 2019/2020

DODATKOWE ZASADY ORGANIZACYJNE DOTYCZĄCE ZAJĘĆ

 1. Uczestnicy nie mogą samodzielnie przebywać na salach tanecznych podczas nieobecności trenera lub osoby upoważnionej do opieki.
 2. W przypadku kiedy uczestnik przygotowuje się do dodatkowych prezentacji i jest wymagana dodatkowa praca na sali tanecznej, może on z nich korzystać z nich pod nadzorem osób odpowiedzialnych tj. tylko i wyłącznie trenerów i nauczycieli, po uzgodnieniu tego ze Studiem i otrzymaniu zgody Dyrektora.
 3. Akademia Tańca RAMADA nie bierze odpowiedzialności za samodzielny pobyt uczestników na salach tanecznych bez zgody Akademia Tańca RAMADA, trenera (np. podczas zmian grup lub przerw).
 4. Uczestnik wchodzi na salę razem z trenerem na odpowiednią godzinę przypisaną do jego zajęć. Po ich zakończeniu ma obowiązek opuścić salę treningową. 
 5. Na sali obowiązuje obuwie taneczne i/lub z przeznaczeniem do tańca. 
 6. Trener odpowiada za uczestnika od momentu rozpoczęcia zajęć do ich zakończenia, po tym upływie czasu uczestnik ma obowiązek opuścić salę taneczną i jest pod opieką rodzica/opiekuna prawnego. 
 7. Szkody, jakie powstaną na sali tanecznej z winy uczestnika pokrywa sam uczestnik, jego rodzic lub opiekun. 
 8. Małe dziecko przebywają pod nadzorem rodzica w czasie kiedy nie rozpoczęły się zajęcia. To rodzic/opiekun ponosi za dziecko pełną odpowiedzialność, pod którego opieką powinno się ono znajdować.
 9. Obowiązuje zakaz biegania po schodach i korytarzach, przed i po zajęciach.
 10. Rodzic/opiekun nie może wchodzić na salę w trakcie trwania zajęć.  
 11. Należy dopilnować aby dziecko przed wejściem na sale skorzystało z toalety, aby nie tracić cennego czasu zajęć i nie dezorganizować pracy całej grupy poprzez ciągłe opuszczanie sali treningowej.

 

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW