Hip-hop to nie tylko bardzo żywiołowy i dynamiczny taniec, to kultura i dobra zabawa połączona z nauką tańca, improwizacją, gwarantująca rozwój zwinności i sprawności fizycznej.

Kul­tura hip-hopu naro­dziła się na nowojorskich ulicach. Obec­nie jest to naj­bar­dziej popu­larny taniec wywodzący się z technik Street Dance’u. Celem naszych zajęć jest przede wszystkim zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, poprawa kondycji fizycznej, kształtowanie poczucia rytmu oraz usprawnienie motoryki ruchowej.

Mocna praca nóg na ugię­tych kola­nach w połą­cze­niu ze zwartą, pla­styczną górną partią ciała pozwala na wyko­ny­wa­nie róż­no­rod­nych 
wido­wi­sko­wych ele­men­tów. Pobudzane są więc wszystkie grupy mięśniowe następuje wyraźna poprawa kondycji. 

Zajęcia rozbudzają zainteresowanie tańcem i pozwalają na kreatywne spędzanie czasu wolnego.


Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW