Hip-hop to nie tylko bardzo żywiołowy i dynamiczny taniec, to kultura i dobra zabawa połączona z nauką tańca, improwizacją, gwarantująca rozwój zwinności i sprawności fizycznej.

Kul­tura hip-hopu naro­dziła się na nowojorskich ulicach. Obec­nie jest to naj­bar­dziej popu­larny taniec wywodzący się z technik Street Dance’u. Celem naszych zajęć jest przede wszystkim zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, poprawa kondycji fizycznej, kształtowanie poczucia rytmu oraz usprawnienie motoryki ruchowej.

Mocna praca nóg na ugię­tych kola­nach w połą­cze­niu ze zwartą, pla­styczną górną partią ciała pozwala na wyko­ny­wa­nie róż­no­rod­nych 
wido­wi­sko­wych ele­men­tów. Pobudzane są więc wszystkie grupy mięśniowe następuje wyraźna poprawa kondycji. 

Zajęcia rozbudzają zainteresowanie tańcem i pozwalają na kreatywne spędzanie czasu wolnego.

GRAFIK ZAJĘĆ
HIP HOP dzieci poziom PN  ZAPISY
(czas trwania 60 min, formuła otwarta, stała) 
wtorek 16.30
piątek 16.30

program dla dzieci 7 -11 lat 
chodzących 2 razy w tygodniu, 

HIP HOP open dorośli  ZAPISY
(czas trwania 60 min, formuła otwarta) 
wtorek 18.40

HIP HOP PRESS 
(czas trwania 60 min, formuła stała) 
wtorek 17.35
piątek 17.15

program dla młodzieży chodzących 
2 razy w tygodniu, 
według poziomowania oraz tancerze którzy zakwalifikowali się do tej grupy po sprawdzeniu przez trenera
HIP - HOP NINE dzieci 
(czas trwania 60 min, formuła stała)
wtorek 16.20
czwartek 17.05

program dla dzieci 7 - 12 lat 
chodzących 2 razy w tygodniu, 
tancerze tańczący w zeszłym roku
według poziomowania oraz tancerze którzy zakwalifikowali się do tej grupy 
po sprawdzeniu przez trenera

HIP - HOP 1 OF 1 
(czas trwania 60 min, formuła stała)
wtorek 19.15 Jodłowa
piątek 16:30 Sienkiewicza

program dla młodzież 
chodzących 2 razy w tygodniu, 
tancerze tańczący w zeszłym roku
według poziomowania oraz tancerze którzy zakwalifikowali się do tej grupy 
po sprawdzeniu przez trenera

Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW