ZAJĘCIA

ILE KOSZTUJĄ ZAJĘCIA?

Ceny są zróżnicowane w zależności od wyboru systemu płatności (opłata stała lub karnet), rodzaju zajęć i ich częstotliwości. Należy pamiętać, że im „większy” karnet, tym tańsze będą pojedyncze zajęcia. Tutaj można zapoznać się ze szczegółowym CENNIKIEM ZA ZAJĘCIA

 

DLACZEGO PRZED ZAJĘCIAMI MUSZĘ ZAWSZE ZGŁOSIĆ SIĘ DO RECEPCJI?

Warunkiem wejścia na salę jest KARTA UCZESTNIKA, którą przekazuje się trenerowi aby wziąć udział w zajęciach. Karta jest wydawana przez pracownika recepcji tylko tym uczestnikom, którzy mają uregulowaną opłatę przed zajęciami

 

CO TO JEST KARTA UCZESTNIKA?

KARTA UCZESTNIKA to indywidualna, imienna wejściówka na zajęcia, którą przy wejściu na salę przekazuje się trenerowi. Karty wydawane są tylko tym osobom, które uregulowały opłaty za zajęcia. Jeżeli uczestnik zalega z opłatą nie otrzymuje karty i nie może wziąć udziału w zajęciach

 

NIE ZOSTAŁA MI WYDANA KARTA UCZESTNIKA I NIE MOGŁEM WZIĄĆ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH. DLACZEGO?

Warunkiem wydania KARTY UCZESTNIKA przez recepcje jest dokonanie opłaty za zajęcia. Jeśli nasza recepcja odnotowała brak we wpłacie uczestnik nie otrzymuje karty i nie może wziąć udziału w nieopłaconych zajęciach. Wszystko wróci do normy po uregulowaniu płatności za nasze usługi ;)

 

Uwaga: Rodzicu jeśli wiesz, że opłata nie została dokonana, prosimy podejdź z dzieckiem do recepcji i ureguluj wejście, a nie zostawiaj dziecka samego z myślą że może wejdzie bez karty. Nie stawiaj ani nas ani dziecka w trudnej sytuacji.

 

CZY MOGĘ CHODZIĆ NA POJEDYNCZE ZAJĘCIA?

Jest taka możliwość ale jedynie w grupach OPEN. Jednak nie polecamy tej formy uczestnictwa w zajęciach, gdyż każde zajęcia ma swój przebieg i trudno jest robić postępy, chodząc w kratkę. Koszt pojedynczych zajęć to 45/50 zł. Po opłaceniu Uczestnik otrzymuje Wejście Jednorazowa które przekazuje trenerowi jako forma Karty Uczestnika.

 

CZY MOGĘ ODRABIAĆ ZAJĘCIA?

Nie ma takiej możliwości. Każda z naszych grup posiada inny program zajęć wg którego systematycznie pracuje. Dodatkowe osoby spoza grupy utrudniają pracę instruktorom i innym uczestnikom a nasza Akademia bardzo dba o komfort pracy w grupach.

 

CZY RODZICE MOGĄ BYĆ OBECNI NA ZAJĘCIACH?

W trakcie zajęć na sali przebywają tylko uczestnicy zajęć i instruktor. Wiemy z doświadczenia, że obecność rodziców rozprasza dzieci i uniemożliwia efektywną pracę. Rodzice mogą zobaczyć jak wyglądają zajęcia w trakcie dni otwartych albo podczas lekcji pokazowych odbywających się w trakcie roku.

 

JAKI STRÓJ OBOWIĄZUJE NA ZAJĘCIACH?

Przede wszystkim wygodny.  Zawsze musisz mieć ze sobą obuwie zmienne – najlepiej jazzówki lub baletki. Preferowane są dopasowane stroje i jednolite kolory, które nie utrudniają pracy instruktorom (namiar wzorów i kolorów może np. utrudniać pracę choreograficzną). Biżuterię zostaw w domu lub szafce.

W przypadku małych dzieci prosimy zrezygnować z tiulowych spódniczek, które krępują ruchy dziecka czy też jeansów. Strój ma pozwalać na swobodne ruchy i być komfortowy.

 

CO PRZYGOTOWAĆ NA PIERWSZE ZAJĘCIA?

Wygodny strój i obuwie zmienne. Po przyjściu do studia zgłoś się do recepcji w celu pobrania KARTY UCZESTNIKA. Zabierz ze sobą również uśmiech i energię do działania ;)

 

JAKI KURS WYBRAĆ, JEŚLI WCZEŚNIEJ NIE UCZESTNICZYŁO SIĘ W ŻADNYCH ZAJĘCIACH TANECZNYCH?

w pierwszej kolejności zapytaj o kurs dla danego wieku. Następnie sprawdź czy mamy grupę początkującą w danym stylu i zapisz się na zajęcia. Bardzo dobrą opcją jest również skorzystania z tzw. grup otwartych, w których sprawdzić może się każdy bez względu na stopień zaawansowania.

 

DLACZEGO NIE W KAŻDEJ GRUPIE MOGĘ UCZĘSZCZAĆ NA ZAJĘCIA 1 RAZ W TYGODNIU?

- W grupie stałej trener pracuje wg programu i systematycznie podnosi umiejętności uczestników. Osoba uczestnicząca 1 raz w tygodniu nie jest w stanie zrobić takich samych postępów jak tancerze biorący udział w zajęciach 2 razy w tygodniu. Grupy te pracują również nad układami dlatego nieobecność uczestnika utrudnia pracę wszystkich tancerzy i instruktora.

 

JAKA JEST RÓŻNICA MIĘDZY GRUPĄ STAŁĄ (ZESPOŁEM) A ZAJĘCIAMI OPEN?

GRUPA STAŁA Grupa ma charakter zespołu, podnosząca systematycznie swoje umiejętności. Tancerze pracują według programu i mają możliwość prezentacji na turniejach i zawodach. Praca w tym systemie obliguje do uczestnictwa w zajęciach 2x lub więcej razy w tygodniu według grafiku danej grupy. Obejmują ją tylko system płatności stałej. W grupie Stałej istnieją trzy rodzaje umów.

 

GRUPA OPEN LUB POCZĄTKUJĄCE: Osoby w grupie OPEN lub początkującej uczestniczą na zasadach hobbystyczno-warsztatowych. Wiek nie jest wytyczną przydziału do grupy. Nie przewiduje się w tych grupach możliwości występów scenicznych, ze względu na nieregularne uczestnictwo tancerzy. Poziom grupy może być zróżnicowany, zależny od osób zapisanych do grupy.

Osoba chcąca uczestniczyć dwa razy w tygodniu ale w zajęciach dwóch różnych technik może korzystać tylko z grup OPEN. W tych grupach jest możliwy system płatności karnetowej lub stałej.

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW