OPŁATA STAŁA - CO TO OZNACZA

CO OZNACZA OPŁATA STAŁA ZA ZAJĘCIA?

Jest to opłata za zajęcia w grupach stałych czyli takich, w których uczestniczy się minimum 2 razy w tygodniu. Opłata stała jest najkorzystniejszą opcją do wyboru przy płatności za zajęcia w naszej Akademii.

Jest to opłata przeliczona na jednego uczestnika na 10 miesięcy zajęć (rok szkolny, od września do czerwca). W opłacie zostały ujęte wszystkie dni wolne w tym miesiące, w których zajęcia odbywają się rzadziej (czyli święta oraz ferie zimowe).

 

KIEDY MOŻNA UMORZYĆ OPŁATĘ STAŁĄ ZA ZAJĘCIA?

Opłata za zajęcia stałe nie jest umarzana, ponieważ jest ona gwarancją miejsca w grupie.

 

W JAKI SPOSÓB ZOSTAŁA ROZLICZONA OPŁATA STAŁA ZA ZAJĘCIA?

Opłata stała została rozliczona na 10 miesięcy zajęć w roku szkolnym. Wszystkie dni wolne zostały wzięte pod uwagę przy tworzeniu cennika. Nie należy zatem samodzielnie przeliczać opłaty i odejmować dni, w których nie odbywają się zajęcia (np. ferie zimowe czy święta).

 

CZY W MIESIĄCACH KIEDY SĄ ŚWIĘTA (BOŻE NARODZENIE, WIELKANOC) ORAZ FERIE ZIMOWE OPŁATA ZA ZAJĘCIA ULEGA ZMNIEJSZENIU?

Jest to opłata stała przeliczona przez 10 miesięcy zajęć, w której odjęte zostały wszystkie dni wolne. Nie ma zatem możliwości samodzielnego przeliczania kwoty i zmniejszania opłaty za zajęcia. Jest ona stała i niezmienna oraz niezależna także od ilości godzin zajęć, w których uczestnik weźmie udział

 

CZY W CZERWCU ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ NORMALNIE I SĄ TAK SAMO PŁATNE?

Wielu uczestników zadaje to pytanie w związku z zakończeniem roku szkolnego. W naszej Akademii zajęcia odbywają się normalnie zgodnie z zakończeniem roku w Szkołach a opłata jest taka sama, ponieważ została rozliczona z uwzględnieniem końca roku szkolnego.

 

CZY MOGĘ ZREZYGNOWAĆ Z OPŁATY STAŁEJ I PRZEJŚĆ NA KARNET?

Jest taka możliwość ale wiąże się to również ze zmianą grupy. Karnety obowiązują tylko w grupach początkujących i grupach OPEN.

 

CZY MOGĘ SAMODZIELNIE PRZELICZAĆ OPŁATĘ STAŁĄ W ZALEŻNOŚCI OD TEGO ILE RAZY BĘDĘ UCZESTNICZYĆ W ZAJĘCIACH?

Nie ma takiej możliwości, opłata stała jest niezmienna. Kwota nie jest zmiejszana jeżeli uczestnik był nieobecny

 

CZY MOJA OPŁATA STAŁA ZOSTANIE POMNIEJSZONA JEŻELI BYŁEM NIEOBECNY NA ZAJĘCIACH?

Nie ma takiej możliwości. Opłata stała jest niezmienna i niezależna od tego ile razy było się na zajęciach lub ile razy się na nich będzie. Opłaty miesięczne nie mogą być pomniejszone z przyczyn nieobecności uczestnika (wyjazdy, choroby, kontuzje itp.) ze względu na stałe koszty utrzymania budynków, klubu i kadry. Ponadto opłata jest gwarancją miejsca w grupie.

 

CZY MOGĘ SIĘ ZAPISAĆ NA ZAJĘCIA STAŁE W DRUGIM SEMESTRZE I KORZYSTAĆ Z OPŁATY STAŁEJ?

Tak. Rozliczenie w przypadku zapisu i chęci korzystania opłaty stałej jest inne.

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW