ZWOLNIENIA LEKARSKIE I NIEOBECNOŚCI

 

MOJE DZIECKO JEST CHORE TYDZIEŃ,

CZY ZA OKAZANIEM ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO NIEWYKORZYSTANE ZAJĘCIA KARNETU MOGĄ PRZEJŚĆ NA KOLEJNY MIESIĄC LUB W PRZYPADKU STAŁEJ OPŁATY MOŻE ZOSTAĆ ONA ZMNIEJSZONA?

Nie ma takiej możliwości. Ewentualne nadzwyczajne przypadki są rozpatrywane przy przekroczeniu 3 tygodni nieobecności tylko i wyłącznie przy złożeniu zaświadczenia/zwolnienia lekarskiego (choroba, wypadek itp.). Nie umarzamy jednak opłaty całościowo.

 

ILE MAM CZASU NA DOSTARCZENIE ZWOLNIENIA/ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO

Zaświadczenie powinno być dostarczone najpóźniej do 3 dni, po terminie obejmującym minimum trzytygodniowy czas zwolnienia.

Czyli jeśli Twoje zwolnienie trwało 21 dni to po jego zakończeniu masz jeszcze 3 dni na dostarczenie go do naszej recepcji.

Przekroczenie tego terminu powoduje nie uwzględnienie roszczeń klienta.

Zwolnienia/zaświadczenia lekarskie, które trwają poniżej 3 tygodni nie będą przyjmowane i rozpatrywane.

 

CZY MUSZĘ ZŁOŻYĆ ORYGINAŁY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ?

Nie. Wystarczające są kserokopie dokumentacji lub skany (ważne aby zawierały one daty i wyraźne podpisy oraz pieczątki osób uprawnionych do ich wystawienia).

« powrót
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW