HIP HOP / STREET DANCE

ZESPÓŁ TANECZNY

 

- żywiołowy i dynamiczny taniec, to kultura i dobra zabawa połączona z nauką tańca, improwizacją, gwarantująca rozwój zwinności i sprawności fizycznej. 
- Kul­tura hip-hopu naro­dziła się na nowojorskich ulicach. Obec­nie jest to naj­bar­dziej popu­larny taniec wywodzący się z technik Street Dance’u.

- Celem naszych zajęć jest przede wszystkim zaspokojenie naturalnej potrzeby ruchu, poprawa kondycji fizycznej, kształtowanie poczucia rytmu oraz usprawnienie motoryki ruchowej. 
- Mocna praca nóg na ugię­tych kola­nach w połą­cze­niu ze zwartą, pla­styczną górną partią ciała pozwala na wyko­ny­wa­nie róż­no­rod­nych wido­wi­sko­wych ele­men­tów.

- Pobudzane są więc wszystkie grupy mięśniowe następuje wyraźna poprawa kondycji. 

- Zajęcia rozbudzają zainteresowanie tańcem i pozwalają na kreatywne spędzanie czasu wolnego.

 

_______________________________________________ 

 

HIP HOP - NINE MOŻLIWY DOBÓR DO GRUPY

 

MIEJSCE ZAJĘĆ: (budynek ul. Jodłowa 31)

 

TERMIN ZAJĘĆ: Wtorek 19.15 - 20.15

                          Wtorek 20.15 - 21.15

                         

PROWADZĄCY: trener: Justyna Przybyłek

 

RODZAJ OPŁATY: stała: (łącznie 2h w tygodniu)

________________________________________________
 
Kreator stron - łatwe tworzenie stron WWW